Www ang dating daan com

Natatangi ang pilosopiya sa pagtalakay ng mga tanong na ito dahil sa mahigpit at binalangkas nitong pamamaraan na gamit ang rasyunal na pangangatwiran.Nagmula ang salitang Pilosopiya sa mga salitang griyego na "Philia" at "Sophia".Ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan.Sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat sa mas marami pang mga tanong tungkol sa katotohanan, tunay na kahulugan ng ating buhay, saligan at nilalaman ng ating kaalaman, mga bagay na binibigyang-halaga, at ang talagang ipinapahiwatig natin na gamit ang iba't ibang anyo ng pakikipagtalastasan.

www ang dating daan com-24www ang dating daan com-86

Kung pagsasamahin, ito ay "Pagmamahal sa Karunungan".

Only basic salary is included in the computation of 13th month pay.

Allowances and monetary benefits which are not considered or integrated as part of the regular or basic salary, such as the cash equivalent of unused vacation and sick leave credits, overtime, premium, night differential and holiday pay, and cost-of-living allowances, shall be excluded from the computation.

It is popularly known in the Philippines as Ang Dating Daan (English: The Old Path; abbreviated as ADD), the title of its flagship radio and television program and currently the longest-running religious program in the Philippines with Brother Eliseo Soriano as its "Overall Servant" (Former title: "Presiding Minister").

Members Church of God International believes that the Almighty God, the Father sent his begotten Son, Jesus Christ, instrumental in the establishment of the "Church of God", first planted in Jerusalem and preached by the apostles.